^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Šentjernej je znan po pridelavi cvička, po vsakoletnih konjskih dirkah, ki jih Konjeniški klub Šentjernej prireja dvakrat letno (maja in avgusta), po pevski prireditvi Srečanje oktetov, ki je lani, po šestih letih ponovno zaživela, ter po JERNEJEVEM – prazniku občine in osrednji letni prireditvi Turističnega društva Šentjernej, na katerem se predstavijo vsa športna in kulturna društva občine. Lahko rečemo, da je sestavni del življenja občanov ohranjanje ljudskega izročila - eno najpomembnejših je žegnanje konj v Dolenji Stari vasi na Štefanovo ter Koledovanje pred farno cerkvijo. Od starih ljudskih obrti je ohranjena lončarska obrt v Gruči in kovačija na Selah.
Oglasna deska Šentjernej

Oglasna deska Šentjernej

Kraljica Dolenjske

Najbližji so nam tisti prijatelji, ki najbolje razumejo, kaj nam pomeni življenje, ki čutijo do nas enako, kot čutimo sami do sebe, ki so nam vdani v zmagoslavju in v nesreči, ki znajo prekiniti začarani krog naše osamljenosti.

Ertis center

Rok Peric foto

Petra Kic

Glasilo občine

Ertis katalog