foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
o.d.sentjernej@gmail.com

Oglasna deska Šentjernej

Kraljica Dolenjske

Vreme v Šentjerneju

Kozmetični salon Sabina

Hiša nature

Medarna Kovačič

Ertis center

Foto: Rok Peric

Urška Pavc make up

Pekarna in slastičarna Šentjernej

Skansen še pet let ostaja v Pleterjah

Muzej na prostem v Pleterjah velja za glavni adut turizma šentjernejske občine in je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Jože Simončič

Svetniki so soglasno potrdili predlagani dogovor.

Simon Udvanc iz Zavoda Historium je skrbnik muzeja na prostem že 25 let.

Šentjernej - Potem, ko je bilo jasno, da do konca letošnjega leta Muzeja na prostem Pleterje ne bo mogoče preseliti iz Pleterja, kar je bil pogodbeni rok med Občino Šentjernej, Kartuzijo Pleterje, Zavodom Historium in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, in ko je bilo slišati celo o selitvi muzeja v sosednjo, šmarješko občino, se to ne bo zgodilo.

Šentjernejčani so očitno našli drugo rešitev, sprejemljivo za vse, župan Jože Simončič pa jo označuje kot najboljšo rešitev v dani situaciji.

Na sinočnji seji občinskega sveta so svetniki soglasno, s 17 glasovi za, podprli dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij pri vzdrževanju in upravljanju muzeja ter izvajanju javnega programa v njem, ki ga bodo v tednu dni podpisali vsi trije partnerji: Kartuzija Pleterje, Občina Šentjernej in in Zavod za kulturo in turizem Historium. Zavod za kulturno dediščino dogovor podpira in obljublja nadaljnje sodelovanje.

Kot pove župan Simončič, ki se je od nastopa svojega mandata spomladi lani vseskozi prizadeval, da skansen kot edinstven kulturni spomenik lokalnega pomena ostane v šentjernejski občini, jim je po številnih pogovorih uspelo doseči premaknitev roka preselitve in sicer za pet let. Do 31. decembra 2026 mora občina muzej prestaviti na drugo primerno lokacijo v občini, potem pa postane lastnica objektov in inventarja - v brezplačno last jim jih bo predala dosedanja lastnica Kartuzija Pleterje.

Spomnimo - preselitev skansna je zahteva Kartuzije Pleterje, glavni razlog pa je potreba po tišini in miru. Nič manj pomembno ni, da je muzej v tem obsegu in s temi dejavnostmi v bližini samostana obsojen na životarjenje. Prvo pogodbo za preselitev so partnerji sklenili že pred desetimi leti.

Po novem bo javni program muzeja izvajal Zavod Historium, občina pa je financer investicijskega in tekočega vzdrževanja ter programov. Vsak mesec bo Historiumu plačevala 500 evrov bruto.

Več o novem dogovoru in o debati na občinskem svetu pa v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj


© 2018 Oglasna deska Šentjernej