foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
o.d.sentjernej@gmail.com

Oglasna deska Šentjernej

Kraljica Dolenjske

test

Kozmetični salon Sabina

Hiša nature

Medarna Kovačič

Ertis center

Foto: Rok Peric

Urška Pavc make up

Pekarna in slastičarna Šentjernej

l 374977 1

Že več kot 15 let se v občini Šentjernej kaže potreba po izgradnji doma starejših občanov, a do realizacije do sedaj ni prišlo. Šentjernejski starostniki, ki starosti ne morejo preživljati doma, so tako nameščeni v bližnjih domovih po širši okolici. A kot kaže bo kmalu drugače. Župan Občine Šentjernej Jože Simončič je 25. septembra 2020 sklical občinske svetnike Občine Šentjernej na 3. izredni seji, ki so po obrazložitvi predloga gradiva soglašali z izdajo soglasja h kandidaturi za pridobitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v občini Šentjernej podjetju SeneCura Š dom starejših občanov d. o. o. Občinski svetniki so se v celoti seznanili z idejno zasnovo doma starejših in programom socialne oskrbe v občini Šentjernej, ki jo je predstavil Robert Žvižaj, predstavnik podjetja SeneCura Š dom starejših  občanov d. o. o. Podjetje SeneCura je 16. 2. 2021 sporočilo, da je bilo na javnem razpisu za podelitev koncesije za institucionalno varstvo za starejše uspešno. Na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prispelo 21 ponudb. Od popolnih 18 ponudb, je bila izbrana tudi ponudba podjetja SeneCura. Strokovna komisija je vse popolne ponudbe posredovala v mnenje Socialni zbornici Slovenije. Le-ta je izdala pozitivno mnenje 15 ponudnikom. Na podlagi točkovanja po kriterijih in merilih javnega razpisa je SeneCura Š dom starejših  občanov d. o. o. prejelo 85 točk. Tako je strokovna komisija predlagala, da se podjetju SeneCura Š dom starejših  občanov d. o. o. podeli koncesija  za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na osnovi analize potreb in povpraševanja bo tako koncesionar gradil v večini enoposteljne sobe (pri kapaciteti 150 postelj bo le 10 sob dvoposteljnih). V skladu z veljavnimi predpisi se bo DSO Šentjernej vključil v dograjevanje mreže institucionalnega varstva starejših in na osnovi programa izvajal javno službo.

Podjetje SeneCura Š dom starejših  občanov d. o. o. je vodilni upravljavec ustanov za zdravstvene storitve ter oskrbo in zdravstveno nego. Podjetje je na področju inovativnosti prejela več priznanj za kakovost in inovacije. SeneCura Š dom starejših  občanov d. o. o. upravlja v Sloveniji s tremi domovi za ostarele oz. pod znamko OptimaMed tudi s centrom za dializo. Glavno vodilo pri širitvi je doseganje najboljše kakovosti v oskrbi in negi v skladu s sloganom SeneCura »blizu ljudem«. Ta predstavlja osrednjo podjetniško filozofijo skupine, ki predstavlja osnovo za uspešno sožitje med stanovalci, družinskimi člani, osebjem družbe in zaposlenimi v sektorju oskrbe in nege starejših. V ospredju je koncept spoštovanja vseh ljudi – s posameznikom vedno v središču pozornosti. Poleg tega SeneCura nudi odlično oskrbo za osebe z demenco, intenzivno nego, nego bolnikov v trajnem vegetativnem stanju, bolniško oskrbo. Ustanove za oskrbo in zdravstveno nego pri SeneCuri ponujajo raznoliko ponudbo za dolgotrajno in kratkotrajno bivanje z različnimi poudarki. 

Ko bo pristojno ministrstvo ponudniku izdalo odločbo, s katero mu bo podelilo koncesijo za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše, se bodo lahko postopki za pričetek projekta pričeli. Kot kaže se v Šentjerneju za naše starostnike piše novo poglavje kvalitetne oskrbe.


© 2018 Oglasna deska Šentjernej