^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Šentjernej je znan po pridelavi cvička, po vsakoletnih konjskih dirkah, ki jih Konjeniški klub Šentjernej prireja dvakrat letno (maja in avgusta), po pevski prireditvi Srečanje oktetov, ki je lani, po šestih letih ponovno zaživela, ter po JERNEJEVEM – prazniku občine in osrednji letni prireditvi Turističnega društva Šentjernej, na katerem se predstavijo vsa športna in kulturna društva občine. Lahko rečemo, da je sestavni del življenja občanov ohranjanje ljudskega izročila - eno najpomembnejših je žegnanje konj v Dolenji Stari vasi na Štefanovo ter Koledovanje pred farno cerkvijo. Od starih ljudskih obrti je ohranjena lončarska obrt v Gruči in kovačija na Selah.
Oglasna deska Šentjernej

Oglasna deska Šentjernej

Kraljica Dolenjske

Najbližji so nam tisti prijatelji, ki najbolje razumejo, kaj nam pomeni življenje, ki čutijo do nas enako, kot čutimo sami do sebe, ki so nam vdani v zmagoslavju in v nesreči, ki znajo prekiniti začarani krog naše osamljenosti.

Ertis center

Rok Peric foto

Petra Kic

Glasilo občine

Ertis katalog

Občina Šentjernej

IZGRADNJA PEŠPOTI GROBLJE - GRUČA

ZAČETEK 08.01.2020 DO 31.01,2020

RADOVI SO V TEKU

Pričela se je izgradnja pešpoti na relaciji Groblje – Gruča.  Pešpot  bo potekala ob državni cesti  R2-419/1205 Šentjernej – Križaj od km 2.045 do km 2.517od avtobusnega postajališča Groblje pri Prekopi (desno) do odcepa za naselje Gruče. Pešpot bo v makadamski izvedbi širine 1.50 m. Omogočila bo varen dostop pešcev iz Gruče in Ledeče vasi do avtobusnega postajališča v Grobljah. Dela, ki jih izvaja Marko Luštek s.p. kot najugodnejši ponudnik, se izvajajo skladno s projektom in soglasjem Direkcije RS za ceste, naročnik del pa je Občina Šentjernej. Dela bodo zaključena do konca januarja 2020.